Welkom

Beste ouders,

Zoals jullie op het einde van het voorbije schooljaar reeds werd medegedeeld zal de structuur binnen het beleid van onze school aangpast worden. Ik, Robin De Ridder, zal vanaf 1 september 2017, samen met Ria Veestraeten, de leiding nemen over de kleuter- EN de lagere school. Onze school wordt een BASISschool en zo zullen we ons ook binnen het beleid organiseren. We verduidelijken u alles met plezier op de infoavonden van de school.

Tot slot nog een belangrijke mededeling ivm de communicatie. We hebben spijtig genoeg, net nu we in herorganisatie zijn, vernomen dat de zaakvoerder van het computerbedrijf die onze e-mails en site beheert, overleden is. Buiten onze wil zorgt dit voor wat moeilijkheden binnen de mailcommunicatie. Daarom ter verduidelijking:

Indien u een mail wil versturen naar ons, de directie, dan kunt u dit best via volgende adressen:

kleuterschool@dewegwijzer-lummen.be of lagereschool@dewegwijzer-lummen.be

Het secretariaat zal ervoor zorgen dat uw mails bij de juiste persoon terecht komen.

Wenstu toch persoonlijk de directie te mailen, dan kan dat ook op volgend e-mailadres: directie@dewegwijzer-lummen.be

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort,

Robin De Ridder en Ria Veestraeten

 

 

Laten we ons even kort voorstellen:

Onze school “De Wegwijzer” heeft op het Gemeenteplein 7, te Lummen een afdeling kleuteronderwijs en een afdeling lager onderwijs.
In Geneiken hebben we een kleuterafdeling in de Koekoekstraat 10.

We streven ernaar onze kinderen een fijne schooltijd te bezorgen, waarbij ze heel wat kansen krijgen om te ontwikkelen en te leren. “Zich goed voelen” staat altijd op de eerste plaats!

Wij willen plaats maken voor alle kinderen, ook voor hen die een beetje anders zijn.

Samen met de leerkrachten, het personeel en met u, ouders, proberen we er het komende schooljaar het beste van te maken voor onze kinderen.

Robin De Ridder en Ria Veestraeten 

Directeurs