Inschrijvingen Basisschool De wegwijzer

Schooljaar 2019-2020 (vanaf geboortejaar 2017)

 

Vzw Klavertje 5 Lummen, gesubsidieerde vrije kleuterschool, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen (Campus De Wegwijzer kleuterschool). Instelling : 107656

 

Campus Gemeenteplein:

Voor de school op het Gemeenteplein kan er ingeschreven worden op Woensdag 27 februari 2019 vanaf 9.00 uur. De school op het Gemeenteplein heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle kinderen inschrijven.

Inschrijvingsdag campus gemeenteplein 7:

Woensdag 27 februari 2019 van 9u – 12u

(enkel ouders kunnen inschrijven. Gelieve kids-ID of ISI+ kaart mee te nemen)

De inschrijving is volledig wanneer beide ouders de nodige documenten ondertekend hebben

  • Indien er niet inschreven is op de inschrijvingsdag, dient u persoonlijk een afspraak te maken:

 

Campus Koekoekstraat 10 (Geneiken):

Omwille van de beperkte capaciteit werkt de school hier met voorrangsregels.

Het decreet Gelijke Onderwijskansen verplicht scholen er toe een heel strikt inschrijvingsbeleid te voeren. Dit betekent o.a. dat elke school een chronologisch inschrijvingsregister moet aanleggen. Wanneer de school een inschrijvingsstop moet invoeren omwille van plaatsgebrek, krijgen de kleuters en leerlingen die eerst zijn ingeschreven voorrang. De school kan slechts beperkt afwijken van deze regel en tijdelijk voorrang geven aan broers en zussen en kinderen van personeel.

De capaciteit voor elk geboortejaar  is 24.

Onze vestiging te Geneiken werkt met volgende voorrangsregels:

 

1.   Broers en zussen of kinderen van dezelfde leefentiteit:

  Van vrijdag 22 februari 2019 tot en met donderdag 14 maart 2019 (uitgezonderd krokusvakantie)

AANDACHT: Deze voorrangsregel is enkel geldig voor leerlingen van de wegwijzer (centrum of kleuterschool Geneiken). Indien broer of zus in de lagere school ‘De Zonnebloem’ zit, geldt deze voorrangsregel niet.

U kan vanaf 11 februari een afspraak maken met mevr. Betty Wellens op het nummer 013/52 19 43 of liefst per mail bettywellens@dewegwijzer-lummen.be. (Gelieve volgende zaken te vermelden: Naam + voornaam kind; geboortedatum; naam broer/zus; telefoonnummer)

Indien de inschrijving niet voldaan is ten laatste op donderdag 14 maart, dan vervalt de voorrangsregel en het recht op voorrang. U dient dan in te schrijven volgens de procedure van algemene inschrijving.

 

2.   Kinderen van personeel:

De inschrijving van kinderen van personeel is op vrijdag 15 maart 2019 in Campus Gemeenteplein, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen vanaf 10.00 uur.

 

3.   Algemene inschrijving:

Na respectievelijk 14 maart 2019 (voor broers en zussen) en 15 maart 2019 (voor personeel) vervallen alle voorrangsregels.

De algemene inschrijving zal plaatsvinden op maandag 18 maart vanaf 8u30 in de hoofdschool van De Wegwijzer, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen!

Inschrijvingsdag campus Koekoestraat (Geneiken)

Maandag 18 maart 2019 vanaf 8u30

in de lokalen van De Wegwijzer – Gemeenteplein 7 3560 Lummen

(enkel ouders kunnen inschrijven. Gelieve ID kind mee te nemen)

De inschrijving is volledig wanneer beide ouders de nodige documenten getekend hebben

Er wordt een aanmeldingsregister opgemaakt waar de chronologische volgorde van aankomst in de school wordt bijgehouden.

Nadien is er de inschrijving in het inschrijvingsregister. U tekent voor akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project. Vanaf dan is uw kind ingeschreven.

Als de capaciteit is bereikt, wordt uw kind geweigerd. U ontvangt dan het document van een niet-gerealiseerde inschrijving. We gebruiken hiervoor het opgelegde model.

De lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen geboortejaar 2017 is geldig tot en met 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft (30/6/2020). Indien u voor het schooljaar 2020-2021 opnieuw op de wachtlijst wil staan, dient u zich op 2 mei 2020 vanaf 8.30 uur opnieuw aan te melden voor inschrijving.

Wij schrijven uw kleuter dan opnieuw in en u krijgt opnieuw een bevestiging van niet-gerealiseerde inschrijving.

 

Instapdagen voor kleuters (alleen voor wie nog geen drie jaar is) :

SCHOOLJAAR 2019-2020

instapdatum

geboren tot en met

2 september 2019

2 maart 2017

4 november 2019

4 mei 2017

6 januari 2020

6 juli 2017

3 februari 2020

3 augustus 2017

2 maart 2020

2 september 2017

20 april 2020

20 oktober 2017

25 mei 2020

25 november 2017

 

 

 

 

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden en statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren.