Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Indien u uw kind nog wenst in te schrijven voor het huidige schooljaar, dan kan dit na afspraak met Ria Veestraeten of via directie@dewegwijzer-lummen.be  

 

Inschrijvingen Basisschool De Wegwijzer

Schooljaar 2021-2022

(vanaf geboortejaar 2019)

 

Vzw KOBeL, Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen

  • Gesubsidieerde vrije kleuterschool De Wegwijzer, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen (Instelling:107656)
    • Vestiging Centrum
    • Vestiging Geneiken (Koekoekstraat 10, 3560 Lummen)
  • Gesubsidieerde lagere school De Wegwijzer, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen (instelling: 104431)

Campus Gemeenteplein:

Voor de school op het Gemeenteplein kan er ingeschreven worden op vanaf maandag 11 januari 2021 na telefonische afspraak.  De school op het Gemeenteplein heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle kinderen inschrijven.

Inschrijving campus Gemeenteplein 7:

Vanaf maandag 11 januari 2021 na telefonische afspraak met mevr. Ria Veestraeten (directeur) tel. 013/52 19 43 

Enkel ouders kunnen inschrijven. Gelieve kids-ID of ISI+ kaart mee te nemen.

De inschrijving is volledig wanneer beide ouders de nodige documenten ondertekend hebben

 

Campus Koekoekstraat 10 (Geneiken):

Omwille van de beperkte capaciteit werkt de school hier met voorrangsregels.

Het decreet Gelijke Onderwijskansen verplicht scholen er toe een heel strikt inschrijvingsbeleid te voeren. Dit betekent o.a. dat elke school een chronologisch inschrijvingsregister moet aanleggen. Wanneer de school een inschrijvingsstop moet invoeren omwille van plaatsgebrek, krijgen de kleuters en leerlingen die eerst zijn ingeschreven voorrang. De school kan slechts beperkt afwijken van deze regel en tijdelijk voorrang geven aan broers en zussen en kinderen van personeel.

De capaciteit voor elk geboortejaar is 24.

  1. Overzicht capaciteit

Geboortejaar

Capaciteit

Vrije plaatsen

2016

24

1

2017

24

6

2018

24

0

2019

24

24

Onze vestiging te Geneiken werkt met volgende voorrangsregels:

 

1.   Kinderen van personeel:

De inschrijving van kinderen van personeel is op vrijdag 5 februari 2021  in Campus Centrum, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen vanaf 10.00 uur.

 

2.  Broers en zussen of kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel: 

 Van vrijdag 5 februari 2021 tot en met maandag 1 maart 2021 (excl. krokusvakantie)  

AANDACHT: Deze voorrangsregel is enkel geldig voor leerlingen van De Wegwijzer (centrum of kleuterschool Geneiken). Indien broer of zus in de lagere school ‘De Zonnebloem’ zit, geldt deze voorrangsregel niet.

U kan vanaf 5 februari 2021 een afspraak maken met mevr. Ria Veestraeten op het nummer 013/52 19 43

Indien de inschrijving niet voldaan is ten laatste op maandag 1 maart 2021, dan vervalt de voorrangsregel en het recht op voorrang. U dient dan in te schrijven volgens de procedure van algemene inschrijving.

 

3.   Algemene inschrijving:

Na 1 maart 2021 vervallen alle voorrangsregels.

De algemene inschrijving zal plaatsvinden op dinsdag 2 maart 2021 vanaf 8u30 in de hoofdschool van De Wegwijzer, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen!

Inschrijvingsdag campus Koekoekstraat (Geneiken)

Dinsdag 2 maart 2021 vanaf 8u30

in de lokalen van De Wegwijzer – Gemeenteplein 7 3560 Lummen

Enkel ouders kunnen inschrijven. Gelieve Kids-ID mee te nemen.

De inschrijving is volledig wanneer beide ouders de nodige documenten getekend hebben

 

Er wordt een aanmeldingsregister opgemaakt waar de chronologische volgorde van aankomst in de school wordt bijgehouden.

Nadien is er de inschrijving in het inschrijvingsregister. U tekent voor akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project. Vanaf dan is uw kind ingeschreven.

Als de capaciteit is bereikt, wordt uw kind geweigerd. U ontvangt dan het document van een niet-gerealiseerde inschrijving. We gebruiken hiervoor het opgelegde model.

De lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen geboortejaar 2019 is geldig tot en met 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft (30/6/2022). Indien u voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw op de wachtlijst wil staan, dient u zich op 4 mei 2022 vanaf 8.30 uur opnieuw aan te melden voor inschrijving.

Wij schrijven uw kleuter dan opnieuw in en u krijgt opnieuw een bevestiging van niet-gerealiseerde inschrijving.

 

Instapdagen voor kleuters (alleen voor wie nog geen drie jaar is) :

SCHOOLJAAR 2021-2022

instapdatum

geboren tot en met

1 september 2021

1 maart 2019

8 november 2021

8 mei 2019

10 januari 2022

10 juli 2019

1 februari 2022

1 augustus 2019

7 maart 2022

7 september 2019

19 april 2022

19 oktober 2019

30 mei 2022

30 november 2019

 

 

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden en statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren.