Inschrijvingen Basisschool De wegwijzer

 

Vzw Klavertje 5 Lummen, gesubsidieerde vrije kleuterschool, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen (Campus De Wegwijzer kleuterschool). Instelling : 107656

 

Campus Gemeenteplein:

Voor de school op het Gemeenteplein kan er ingeschreven worden op dinsdag 24 april 2018  vanaf 9.00 uur. De school op het Gemeenteplein heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle kinderen inschrijven.

Inschrijvingsdag campus gemeenteplein 7:

Dinsdag 24 april van 9u – 12u

(enkel ouders kunnen inschrijven. Gelieve kids-ID of ISI+ kaart mee te nemen)

De inschrijving is volledig wanneer beide ouders de nodige documenten getekend hebben

 • Indien er niet inschreven is op de inschrijvingsdag, dient u persoonlijk een afspraak te maken met mevr. Betty Wellens op het nummer 013/52 19 43 of  liefst per mail naar bettywellens@dewegwijzer-lummen.be.
 • Kinderen die voor 2016 geboren zijn, kunnen elk moment inschrijven na een telefonische afspraak met mevr. Betty Wellens op het nummer 013/52 19 43 of per mail bettywellens@dewegwijzer-lummen.be.

 

Campus Koekoekstraat 10 (Geneiken):

Omwille van de beperkte capaciteit werkt de school hier met voorrangsregels.

Het decreet Gelijke Onderwijskansen verplicht scholen er toe een heel strikt inschrijvingsbeleid te voeren. Dit betekent o.a. dat elke school een chronologisch inschrijvingsregister moet aanleggen. Wanneer de school een inschrijvingsstop moet invoeren omwille van plaatsgebrek, krijgen de kleuters en leerlingen die eerst zijn ingeschreven voorrang. Deschoolkan slechts beperkt afwijken van deze regel en tijdelijk voorrang geven aan broers en zussen en kinderen van personeel.

De capaciteit voor elk geboortejaar  is 24.

Onze vestiging te Geneiken werkt met volgende voorrangsregels:

 1. Broers en zussen of kinderen van dezelfde leefentiteit:

   

  • Van maandag 5/3/18 tot en met dinsdag 20/3/2018

  De inschrijvingsperiode start op maandag 5 maart 2018 en loopt tot dinsdag 20 maart 2018.

  AANDACHT: Deze voorrangsregel is enkel geldig voor leerlingen van de wegwijzer (centrum of kleuterschool Geneiken). Indien broer of zus in de lagere school ‘De Zonnebloem’ zit, geldt deze voorrangsregel niet.

  U kan vanaf 1 maart een afspraak maken met mevr. Betty Wellens op het nummer 013/52 19 43 of liefst per mail bettywellens@dewegwijzer-lummen.be. (Gelieve volgende zaken te vermelden: Naam + voornaam kind; geboortedatum; naam broer/zus; telefoonnummer)

  Indien de inschrijving niet voldaan is ten laatste op dinsdag 20 maart, dan vervalt de voorrangsregel en het recht op voorrang. U dient dan in te schrijven volgens de procedure van algemene inschrijving.

   

 2. Kinderen van personeel:

  De inschrijving van kinderen van personeel is op woensdag 21 maart 2018 in Campus Gemeenteplein, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen vanaf 10.00 uur.

   

 3. Algemene inschrijving:

Na respectievelijk 20 maart 2018 (voor broers en zussen) en 21 maart 2018 (voor personeel) vervallen alle voorrangsregels.

De algemene inschrijving zal plaatsvinden op donderdag 22 maart vanaf 8u30 in de hoofdschool van De Wegwijzer, Gemeenteplein 7, 3560 Lummen!

Inschrijvingsdag campus Koekoestraat (Geneiken)

Donderdag 22maart 2018 vanaf 8u30

in de lokalen van De Wegwijzer – Gemeenteplein 7 3560 Lummen

(enkel ouders kunnen inschrijven. Gelieve ID kind mee te nemen)

De inschrijving is volledig wanneer beide ouders de nodige documenten getekend hebben


  Er wordt een aanmeldingsregister opgemaakt waar de chronologische volgorde van aankomst in de school wordt bijgehouden.

  Nadien is er de inschrijving in het inschrijvingsregister. U tekent voor akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project. Vanaf dan is uw kind ingeschreven.

  Als de capaciteit is bereikt, wordt uw kind geweigerd. U ontvangt dan het document van een niet-gerealiseerde inschrijving. We gebruiken hiervoor het opgelegde model.

  De lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen geboortejaar 2016 is geldig tot en met 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft (30/6/2019). Indien u voor het schooljaar 2018-2019 opnieuw op de wachtlijst wil staan, dient u zich op 2 mei 2018 vanaf 8.30 uur opnieuw aan te melden voor inschrijving.

  Wij schrijven uw kleuter dan opnieuw in en u krijgt opnieuw een bevestiging van niet-gerealiseerde inschrijving.

   

  Instapdagen voor kleuters (alleen voor wie nog geen drie jaar is) :

  SCHOOLJAAR 2018-2019

  instapdatum

  geboren tot en met

  3 september 2018

  3 maart 2016

  5 november 2018

  5 mei 2016

  7 januari 2019

  7 juli 2016

  1 februari 2019

  1 augustus 2016

  11 maart 2019

  11 september 2016

  23 april 2019

  23 oktober 2016

  3 juni 2019

  3 december 2016